Cliënt Centraal – Apotheek Langedijk – Zuid-scharwoude

Cliënt Centraal

Een goede persoonlijke relatie met de cliënt staat centraal in onze bedrijfsvoering. Wij begrijpen dat een goede relatie niet vanzelfsprekend is, maar dat deze moet worden opgebouwd. Om deze reden is een belangrijk element binnen de Acdapha Groep dat de kwaliteit van de zorg niet alleen hoog moet zijn, maar ook constant. Een goed beheer van de voorraad is hierbij essentieël, maar ook een blijvend hoog kennisniveau van het personeel.

Naar onze mening zijn zo kort mogelijke wachttijden erg belangrijk voor de cliënt. Niemand is gebaat bij lange wachttijden en dus neemt in onze bedrijfsvoering de efficiëntie op de werkvloer een zeer prominente plaats in. Door het personeel te trainen om zo effectief mogelijk te werken, zonder concessies te doen aan de zorg voor de cliënt, zijn wij in staat gebleken de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Dit is niet alleen prettig voor het personeel en de apotheek als geheel, maar zeker ook voor de cliënt.

Kortom: cliënt tevredenheid is naar onze mening één van de belangrijkste pijlers van een goede apotheek. Een goede voorlichting en een behulpzame houding zijn hiervoor zeer belangrijk, maar tevens beschermen wij natuurlijk ook de privacy van de cliënt. Om de kwaliteit van onze dienstverlening onverminderd hoog te houden bieden wij de cliënten de mogelijkheid hun mening te laten horen. Middels een formulier kan de cliënt dit aan ons kenbaar maken. De feedback wordt door ons zeer op prijs gesteld, aangezien deze wisselwerking met de cliënt ons in staat stelt daar waar nodig aanpassingen te maken om de cliënt nog beter te kunnen bedienen.

Heeft u een klacht? klik hier.
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening! Vul ons klanttevredenheidsonderzoek in.
Meer informatie? Kijk op www.apotheek.nl.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Klik dan hier om die naar ons toe te sturen!